Home
Facebook Contact

Stichting Buwalda Sport

Doelstelling
Het verlenen van ondersteuning, zowel financieel als materieel, alsook in de vorm van uiteenlopende activiteiten, aan Sacha Buwalda, zodat zij zich optimaal kan wijden aan haar sportieve doelstellingen als wedstrijdjudoka.
Aanleiding
Sacha heeft haar (top)sportcarrière met een aangepaste havo-opleiding op het TAlentencollege Noord (TAN), van de OSG Sevenwolden, gecombineerd in Heerenveen. Momenteel doet Sacha een bachelor studie Integrale Veiligheidskunde bij NHL Stenden, in Leeuwarden. Het drukke schema van trainingen, (internationale) wedstrijden, studie, reizen en de sportieve noodzaak van voldoende rust, maken het voor Sacha onmogelijk om daarnaast een betaalde baan te hebben en aldus zelf in haar onderhoud te voorzien.
Herkomst middelen
De Stichting genereert inkomsten door middel van sponsoring en giften. Sponsoring kan plaatsvinden als Sponsor (bedrijven en instellingen) of als Vriend (particulieren). Per sponsorovereenkomst wordt vastgelegd voor welk bedrag, gedurende welke looptijd en tegen welke tegenprestatie (naamsvermelding, reclame, bijwonen judo-evenement, andere activiteiten) de sponsoring plaatsvindt.
Besteding middelen
Besteding van de middelen waarover de Stichting kan beschikken, vindt te allen tijde direct of indirect plaats ten behoeve van de (judo)sportactiviteiten van Sacha Buwalda. Een niet uitputtende opsomming van mogelijke bestedingsdoelen:
  • Kosten van deelname aan nationale en internationale wedstrijden, inclusief reiskosten.
  • Kosten van trainingen, trainingsstages en sportworkshops, inclusief reiskosten.
  • Kosten voor specifieke en sportspecifieke voeding.
  • Verplichte lidmaatschaps- en licentiekosten voor de nationale of internationale judosportbond.
  • Kosten voor het inschakelen van trainers, voedingsdeskundigen, sportmasseurs, fysiotherapeuten en andere medici.
  • Kosten voor het ondergaan van fitheids- en inspanningstesten.
  • Materiaalkosten: zowel wedstrijd- als trainingskleding en trainingsmaterialen.
  • Kosten voor blessurepreventie en -behandeling.
  • Kosten van sportspecifieke verzekeringen.
  • Kosten van het ontwikkelen en onderhouden van de website                www.sachabuwalda.nl.
© 2024 Stichting Buwalda Sport - Realisatie: Sybit | Software op Maat